ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Παρουσιάζονται έντυπα και ψηφιακοί δίσκοι που αφορούν την κερκυραϊκή ιστορία και πολιτισμό και γενικότερα τον ιόνιο χώρο.

10.7.08

Γεράσιμος Παγκράτης: "Οι εκθέσεις των βενετών Βάιλων και Προνοητών της Κέρκυρας (16ος αιώνας)"

Γεράσιμος Δ. Παγκράτης, Οι εκθέσεις των Βενετών Βαΐλων και Προνοητών Κερκύρας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, σελ. 1-495, Αθήνα 2008

Το 1524 η βενετική Γερουσία υποχρέωσε όλους τους ανώτερους αξιωματούχους του κράτους να καταθέτουν μετά τη λήξη της θητείας τους και σε διάστημα δεκαπέντε ημερών από την άφιξή τους στη Βενετία μια γραπτή έκθεση πεπραγμένων, στην οποία θα περιέγραφαν τη συνολική κατάσταση του τόπου όπου διοίκησαν. Η υποχρέωση αυτή, που συμπεριλήφθηκε και στις γραπτές εντολές (commissioni) που λάμβαναν μετά την εκλογή τους οι νεοεκλεγμένοι Βενετοί πατρίκιοι, οδήγησε στον σχηματισμό μιας βάσης πληροφοριών, την οποία συμβουλεύονταν τόσο οι αξιωματούχοι που επρόκειτο να αναλάβουν τις ίδιες θέσεις όσο και οι διοικητικές υπηρεσίες της Βενετίας, όταν επρόκειτο να αποφασίσουν για ζητήματα που αφορούσαν τις κτήσεις.
Στον παρόντα τόμο ο Γεράσιμος Δ. Παγκράτης, λέκτορας της Ιστορίας της Ιταλίας και του Βενετοκρατούμενου Ελληνισμού στο Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπερνικώντας τις δυσχέρειες μεταγραφής και κατανόησης των γραμμένων στην ιδιόμορφη βενετική διάλεκτο χειρόγραφων κειμένων, εκδίδει το σύνολο των σωζόμενων στα Κρατικά Αρχεία της Βενετίας και στη Βιβλιοθήκη του Museo Civico Correr της ίδιας πόλης εκθέσεων των Βενετών βαΐλων και προνοητών της Κέρκυρας του 16ου αιώνα.
Οι εκθέσεις αυτές, κείμενα υπεύθυνων πολιτικών στελεχών ενός άριστα οργανωμένου κρατικού οργανισμού, συνιστούν πραγματικό ορυχείο ειδήσεων για ποικίλα θέματα της ιστορίας των βενετικών κτήσεων του ελλαδικού χώρου. Η πρόσβαση σε αυτές τις ιστορικές πηγές διευκολύνεται από το ιδιαίτερα αναλυτικό ευρετήριο που παρατίθεται στο τέλος του τόμου.
Η παρούσα έκδοση υπακούει σ’ένα πάγιο αίτημα των ιστορικών της βενετοκρατούμενης Ανατολής: την συστηματική δημοσίευση συλλογών πηγών, μέσω των οποίων διευκολύνεται το έργο των ιστορικών και προάγεται η ιστορική έρευνα.

Ετικέτες ,

Γεράσιμος Παγκράτης: "Οι εκθέσεις των βενετών Βάιλων και Προνοητών της Κέρκυρας (16ος αιώνας)"


Ετικέτες , ,