ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Παρουσιάζονται έντυπα και ψηφιακοί δίσκοι που αφορούν την κερκυραϊκή ιστορία και πολιτισμό και γενικότερα τον ιόνιο χώρο.

21.12.11

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ: "ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΧΩΡΟ"


Στον παρόντα τόμο συγκεντρώνονται μελέτες που αφορούν πτυχές της οργάνωσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, την Κεφαλληνία, τα Κύθηρα και την Πελοπόννησο κατά τη διάρκεια της βενετικής κυριαρχίας. Η κριτική προσέγγιση της βιβλιογραφίας, των γνωστών ως σήμερα αρχειακών πηγών, καθώς και νέων, άγνωστων ως τώρα, αρχειακών τεκμηρίων που αφορούν την οργάνωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας των περιοχών αυτών, κατέδειξε την ανάγκη για την αναθεώρηση των υφισταμένων απόψεων και για τη διατύπωση νέων απαντήσεων στα μελετώμενα ζητήματα.