ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Παρουσιάζονται έντυπα και ψηφιακοί δίσκοι που αφορούν την κερκυραϊκή ιστορία και πολιτισμό και γενικότερα τον ιόνιο χώρο.

6.12.11

Θ. Σταυρίδης: "Η εγκατάσταση Επτανησίων στην Κύπρο στα μέσα του 18ου αιώνα και τοπικές αντιδράσεις"