ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Παρουσιάζονται έντυπα και ψηφιακοί δίσκοι που αφορούν την κερκυραϊκή ιστορία και πολιτισμό και γενικότερα τον ιόνιο χώρο.

26.5.12

Πέτρος Πετράτος: "Ο Ρήγας Βελεστινλής και τα Επτάνησα"

Λουκιανός Ζαμίτ: "Διαπρεπείς Κερκυραίοι 16ου-19ου αιώνα"