ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Παρουσιάζονται έντυπα και ψηφιακοί δίσκοι που αφορούν την κερκυραϊκή ιστορία και πολιτισμό και γενικότερα τον ιόνιο χώρο.

4.7.11

ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΚΑΝΤΑΣ: "ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΝΤΑΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ", ΚΕΡΚΥΡΑ, 2010